Khuyến công Bình Phước đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

Thứ năm - 01/04/2021 04:06 591 0

Khuyến công Bình Phước đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn


Công nghiệp tỉnh Bình Phước đang trên con đường hội nhập và phát triển do đó việc chủ động hội nhâp, tham gia các hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh doanh và thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển. Bên cạnh đó ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Phước trong những năm qua đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn (gọi tắt là cơ sở CNNT). Cùng với sự phát triển đó đã đặt ra cho các cơ sở CNNT nhiều thuận lợi và thách thức, hiện nay vấn đề phát triển sản phẩm đối với các cơ sở CNNT đóng một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các cơ sở. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các cơ sở CNNT ở Bình Phước chỉ chú trọng sản xuất còn ít quan tâm đến khâu quảng bá, xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển sản phẩm CNNT, trong những năm quan Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước (Trung tâm) đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công trong công tác hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản phẩm thông qua nhiều hình thức như: Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; Tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; thành lập gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm; đăng ký thương hiệu; tuyên truyền trên Bản tin Công Thương; Chuyên mục Khuyến công và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, sản phẩm của các cơ sở CNNT đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm cho các cơ sở CNNT đã từng bước đến với người tiêu dùng.

Chương trình phát triển sản phẩm CNNT giai đoạn 2014-2020 thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; thành lập gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm; tuyên truyền trên Bản tin Công Thương; Chuyên mục Khuyến công đã được triển khai một cách hiệu quả nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của cơ sở CNNT đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu môi trường kinh doanh, hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, mở rộng quan hệ, giao lưu văn hóa đặc trưng giữa các tỉnh, các vùng miền trong cả nước. Tham gia Hội chợ còn là cơ hội để tỉnh Bình Phước giới thiệu các chính sách ưu đãi và tiềm năng phát triển của tỉnh, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh đến đầu tư tại Bình Phước. Tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các tỉnh với nhau trong quá trình hội nhập và phát triển; Bình Chọn sản sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, để từ đó có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh nhằm tạo ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Góp phần đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nông thôn, tận dụng nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ngoài ra hỗ trợ các cơ sở CNNT đăng ký thương hiệu góp phần nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ các Hiệp hội ngành hàng có năng lực cạnh tranh xuất khẩu xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm cho ngành. Các cơ sở CNNT đã chủ động hơn trong công tác phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực thiết kế, sáng tạo mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Qua 07 năm hoạt động (2014 – 2020), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 24 hội chợ trong và ngoài nước; Tổ chức 02 hội chợ triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh; Tổ chức và gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình phước giai đoạn 2014-2020 và tổ chức 4 kỳ “Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước”(Năm 2014 bình chọn được 19 sản phẩm cấp tỉnh, 05 sản phẩm cấp khu vực, 02 sản phẩm cấp quốc gia; năm 2016 có 31 sản phẩm bình chọn cấp tỉnh, 05 sản phẩm cấp khu vực, 05 sản phẩm cấp quốc gia; Năm 2018 với 28 sản phẩm được bình chọn cấp tỉnh, 8 sản phẩm cấp khu vực, 05 sản phẩm được bình chọn cấp quốc gia; năm 2020 có 30 sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 13 sản phẩm cấp khu vực); Hỗ trợ 02 cơ sở CNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm; Tổ chức 01 hội nghị khách hàng quốc tế ngành điều Bình Phước năm 2017. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2014-2020 là  5.844,93 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được chương trình phát triển sản phẩm CNNT vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Thứ nhất, số lượng các cơ sở CNNT tham gia các hoạt động phát triển sản phẩm CNNT chưa nhiều; Thứ hai, nguồn nhân lực làm công tác XTTM cần phải được nâng cao cả số lượng và chất lượng; Thứ ba, Ngân sách bố trí cho chương trình phát triển sản phẩm CNNT chưa nhiều, quá trình thẩm định các đề án vẫn còn gặp nhiều khó khăn; Thứ ba, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phát triển sản phẩm vẫn còn thiếu thốn và sơ sài. Điều này ảnh hưởng tới quy mô của các hội chợ triển lãm chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Mặt khác, năng lực triển khai các hoạt động XTTM của doanh nghiệp nhìn chung còn hạn chế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động, sáng tạo hơn trong việc tìm hiểu thông tin và tham gia vào chương trình phát triến sản phẩm CNNT.

Để khắc phục, việc triển khai đòi hỏi phải đồng bộ, kết nối với các ngành khác để tập trung được các nguồn lực thực thi và hướng đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng được hưởng lợi hơn. Đó cũng chính là yêu cầu thực tiễn đặt ra cho hệ thống các cơ quan làm công tác phát triển sản phẩm CNNT từ trung ương đến địa phương cần phải khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới. Về phía Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản phẩm thông qua việc tổ chức và tham gia hội chợ trong và ngoài nước, bình chọn sản phẩm, đăng ký thương hiệu, thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh - thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu môi trường kinh doanh, hợp tác liên kết giữa các vùng, miền, giữa các doanh nghiệp với nhau nhằm tìm kiếm cơ hội làm ăn; tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội giao lưu văn hóa bản sắc dân tộc đặc trưng giữa các vùng miền trong cả nước. Đồng thời cơ hội để tỉnh Bình Phước giới thiệu các chính sách ưu đãi và tiềm năng phát triển của tỉnh, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh đến đầu tư tại tỉnh Bình Phước, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các tỉnh, thành với nhau trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế./.

 

Tác giả: Đỗ Viết Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

HCM
TRA CCU VB
lcih
ecom
DANG KY DE AN
maill cv
vb

06/2024/TT-BKHĐT

Thông tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thời gian đăng: 06/05/2024

lượt xem: 90 | lượt tải:36

149/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 131 | lượt tải:39

262/QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250

Thời gian đăng: 23/04/2024

lượt xem: 94 | lượt tải:35

215/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:31

TM

Hội nghị: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2023

lượt xem: 312 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay7,296
  • Tháng hiện tại291,788
  • Tổng lượt truy cập7,478,038
Bộ CT
CCNDP
TINH BIN HPHUOC
SO CT
GỬI BAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây