.
Tìm kiếm nâng cao
STT Số Trích yếu Thời gian ban hành
1 484/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2020

12/03/2020 Tải về
2 Bộ Công Thương

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016

08/06/2016 Tải về
3 35/NQ-CP

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

16/05/2016 Tải về
4 77/2015/NĐ-CP

Về kế hoạch đầu tư công ngắn hạn và hằng năm

10/09/2015 Tải về
5 1689/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

05/08/2015 Tải về
6 123/2014/NĐ-CP

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

25/12/2014 Tải về
7 142/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công (đợt 1) năm 2015

20/01/2015 Tải về
8 Quyết định 1288/QĐ-TTg

V/v phê duyệt Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020

01/08/2014 Tải về
9 Thông tư 26/2014/TT-BCT

V/v tổ chức bình chọn sản phẩmcông nghiệp nông thôn tiêu biểu

28/08/2014 Tải về
10 Thông tư 46/2012/TT-BCT

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công

28/12/2012 Tải về
11 Nghị định 45/2012/NĐ-CP

về Khuyến công

21/05/2012 Tải về
12 Thông báo 1488/SCT-VP

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 9489/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương

03/11/2014 Tải về
13 Quyết định 9489/QĐ-BCT

V/v công bố TTHC mới ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

22/10/2014 Tải về
14 Thông tư 26/2014/TTLT/BTC-BCT

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

18/02/2014 Tải về

Danh mục văn bản

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1069
  • Tổng lượt truy cập: 3646233