.
Tìm kiếm nâng cao
STT Số Trích yếu Thời gian ban hành
1 04/2021/TT-BXD

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

06/07/2021 Tải về
2 35/2021/TT-BTC

Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

19/05/2021 Tải về
3 60/2021/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

21/06/2021 Tải về
4 57/2021/NĐ-CP

Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

04/06/2021 Tải về
5 55/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

24/05/2021 Tải về
6 484/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2020

12/03/2020 Tải về
7 540/UBND-KGVX

V/v thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19

10/03/2020 Tải về
8 Nghị quyết số 55-NQ/TW

Nghị quyết của Bộ Chính Trị Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

11/02/2020 Tải về
9 11-2017-qd-ttg

Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

11/04/2017 Tải về
10 12 /2017/TT-BCT

Thông tư mới quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

31/07/2017 Tải về
11 189/KH-UBND

15/08/2017 Tải về
12 47/2017/NĐ-CP

24/04/2017 Tải về
13 194/KH-UBND

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh, Nội dung cụ thể xem file đính kèm.

22/08/2017 Tải về
14 181/KH-UBND

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

18/08/2017 Tải về
15 số: 40/2017/TT-BTCq

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

19/06/2017 Tải về
16 Số 66-QĐ/TW

Vè thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

26/04/2017 Tải về
17 Số 218-QĐ/TW

Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

26/04/2017 Tải về
18 Số 217-QĐ/TW

V/v ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

26/04/2017 Tải về
19 278-CV/ĐUK Đi kèm 46/KH-TU

03/03/2017 Tải về
20 58/2016/TT-BTC

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

22/06/2016 Tải về
21 08/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22/06/2016 Tải về
22 Số: 47/2016/NĐ-CP

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, vông chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

22/06/2016 Tải về
23 05/2016/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị- xã hội và Hội.

22/06/2016 Tải về
24 401/STTTT-BCXB

V/v tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mại tự do.

16/06/2016 Tải về
25 Bộ Công Thương

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016

08/06/2016 Tải về
26 19-2016/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

19/05/2016 Tải về
27 35/NQ-CP

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

16/05/2016 Tải về
28 3238/BCT-CNNg

V/v đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

26/04/2016 Tải về
29 50/2015/TT-BCT

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại.

25/03/2016 Tải về
30 09/2016/TT-BTC

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

25/03/2016 Tải về
1 2 3 4  Trang sau

Danh mục văn bản

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 3809
  • Tổng lượt truy cập: 4166753