.
Tìm kiếm nâng cao
STT Số Trích yếu Thời gian ban hành
1 484/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2020

12/03/2020 Tải về
2 540/UBND-KGVX

V/v thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19

10/03/2020 Tải về
3 Nghị quyết số 55-NQ/TW

Nghị quyết của Bộ Chính Trị Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

10/02/2020 Tải về
4 11-2017-qd-ttg

Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

10/04/2017 Tải về
5 12 /2017/TT-BCT

Thông tư mới quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

31/07/2017 Tải về
6 189/KH-UBND

15/08/2017 Tải về
7 47/2017/NĐ-CP

23/04/2017 Tải về
8 194/KH-UBND

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh, Nội dung cụ thể xem file đính kèm.

22/08/2017 Tải về
9 181/KH-UBND

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

18/08/2017 Tải về
10 số: 40/2017/TT-BTCq

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

19/06/2017 Tải về
11 Số 66-QĐ/TW

Vè thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

26/04/2017 Tải về
12 Số 218-QĐ/TW

Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

26/04/2017 Tải về
13 Số 217-QĐ/TW

V/v ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

26/04/2017 Tải về
14 278-CV/ĐUK Đi kèm 46/KH-TU

02/03/2017 Tải về
15 58/2016/TT-BTC

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

22/06/2016 Tải về
16 08/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22/06/2016 Tải về
17 Số: 47/2016/NĐ-CP

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, vông chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

22/06/2016 Tải về
18 05/2016/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị- xã hội và Hội.

22/06/2016 Tải về
19 401/STTTT-BCXB

V/v tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mại tự do.

16/06/2016 Tải về
20 Bộ Công Thương

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016

08/06/2016 Tải về
21 19-2016/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

19/05/2016 Tải về
22 35/NQ-CP

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

15/05/2016 Tải về
23 3238/BCT-CNNg

V/v đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

26/04/2016 Tải về
24 50/2015/TT-BCT

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại.

24/03/2016 Tải về
25 09/2016/TT-BTC

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

24/03/2016 Tải về
26 456 /QĐ-UBND

Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016 - 2020.

06/03/2016 Tải về
27 30/2015/TT-BCT

Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

15/09/2015 Tải về
28 77/2015/NĐ-CP

Về kế hoạch đầu tư công ngắn hạn và hằng năm

10/09/2015 Tải về
29 1689/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

05/08/2015 Tải về
30 59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

17/06/2015 Tải về
1 2 3  Trang sau

Danh mục văn bản

Thông báo

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 4197
  • Tổng lượt truy cập: 3509018