Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2015

Thứ hai - 15/06/2015 04:31 2.039 0
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCC, VC, NLĐ) về kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Lãnh đạo Trung tâm phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến CBCC, VC, NLĐ. Cụ thể:
1. Văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của CBCC, VC, NLĐ

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Nghị định quy định chi tiết về tiền lương, trợ cấp thôi việc, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.

Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mức điều chỉnh lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo Thông tư quy định người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà nhân thân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Nghị định này quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong 3 trường hợp: nghỉ hưu trước tuổi, tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

Thông tư 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư nêu rõ về quyết định tuyển dụng và nhận việc, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Tại Nghị định quy định người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc) sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ học nghề khi đủ các điều kiện tại Điều 24 của Nghị định này.

Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số từ 2,34 trở xuống. Thông tư hướng dẫn rõ cách xác định nhu cầu kinh phí, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh tiền lương.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 thay thế Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH. Đối tượng áp dụng theo Thông tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Thông tư quy định mức lương theo tháng, theo tuần, theo ngày của chuyên gia tư vấn.

Ngày 14/2/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Việc ban hành Nghị định trong thời điểm hiện nay kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thay đổi cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính.

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định được ban hành để kịp thời triển khai thi hành nội dung mới quan trọng của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất; giúp hoàn thiện khung pháp lý lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và nhà đầu tư dự án sử dụng đất mà các văn bản quy phạm pháp luật trước đó chưa giải quyết được triệt để.

3. Thông tin các văn bản của Trung tâm và cấp trên

Kế hoạch số 63/KH-TTKC ngày 10/3/2015 của Trung tâm Khuyến công & TVPTCN về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2015.

Kế hoạch số 542/KH-SCT ngày 27/4/2015 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Sở Công Thương.

Quyết định số 4561/QĐ-BCT ngày 12/5/2015 của Bộ Công Thương về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2015 của Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung tâm cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin về chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của cấp trên đến CBCC,VC,NLĐ.

Tác giả: Phòng Hành chính - Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

HCM
TRA CCU VB
lcih
ecom
DANG KY DE AN
maill cv
vb

06/2024/TT-BKHĐT

Thông tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thời gian đăng: 06/05/2024

lượt xem: 93 | lượt tải:37

149/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 24/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:39

262/QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250

Thời gian đăng: 23/04/2024

lượt xem: 106 | lượt tải:35

215/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:31

TM

Hội nghị: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2023

lượt xem: 321 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm115
  • Hôm nay13,979
  • Tháng hiện tại353,182
  • Tổng lượt truy cập7,539,432
Bộ CT
CCNDP
TINH BIN HPHUOC
SO CT
GỬI BAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây