Hiệu quả bước đầu chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015

Thứ năm - 12/11/2015 21:56 4.660 0
Thực trạng và kết quả Trong những năm qua Bình Phước đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại địa phương, bước đầu đã đạt được một số kết quả về nhận thức sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp, người dân đã tăng lên rõ rệt, các doanh nghiệp đã ý thức được trách nhiệm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cấp hệ thống xử lý nguồn thải tiến tới một nền sản xuất xanh và bền vững.
Theo đó thời gian qua, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đơn vị đầu mối là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược Sản xuất sạch hơn đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg, ngày 07/9/2009 và Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực chuyên môn tại đơn vị đầu mối còn hạn chế, mặc dù đã được đào tạo tập huấn về thực hiện các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tuy nhiên việc đào tạo chưa bài bản, chưa có chứng chỉ nâng cao năng lực thực hành sản xuất sạch hơn để tự mình tổ chức thực hiện đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp, việc thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất sạch còn phải thuê mướn chuyên gia. Thiếu trang thiết bị, máy móc cơ bản để thực hiện các nội dung của Chiến lược sản xuất sạch hơn.

Kết quả trong thời gian qua đã Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 01 phóng sự về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để phổ biến sản xuất sạch hơn rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong tỉnh. Thiết kế, in ấn và phát hành 1.500 tờ rơi, treo băng rôn tuyên truyền về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.  Xây dựng và tổ chức thực hiện 01 hội thảo tuyên truyền về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp gồm các hoạt động: Giới thiệu và phổ biến về sản xuất sạch hơn, giới thiệu tham quan mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại tỉnh Bến Tre cho các cán bộ quản lý Nhà nước của các Sở ban ngành và doanh nghiệp. Tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp và cán bộ quản lý các Sở ban ngành.  Nội dung “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp”: Hỗ trợ thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (01 doanh nghiệp trong ngành chế biến tinh bột mỳ, 01 doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ). Nội dung “Hoàn thiện các mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”: Xây dựng đơn vị đầu mối hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn sản xuất sạch hơn tại tỉnh là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Khó khăn trong việc triển khai  

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do Năng lực tài chính của một số doanh nghiệp còn khó khăn do đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên khả năng để đầu tư áp dụng các giải pháp chuyên sâu về sản xuất sạch hơn vào quá trình sản xuất còn hạn chế, chỉ có thể triển khai các giải pháp đơn giản, thời gian thực hiện nhanh và không tốn hoặc tốn ít chi phí.

Việc tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công công nghiệp còn hạn chế do chưa có kinh phí. Nên phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đầy đủ hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 Các chế tài và quy định về áp dụng sản xuất sạch hơn chưa cụ thể, do đó còn nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các chủ trương của Chính phủ về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động áp dụng sản xuất sạch hơn chưa rõ ràng, chi tiết cho từng nội dung nên khó thực hiện. Nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh còn hạn chế do đó việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động của tỉnh chưa được đầy đủ.

Đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu, chưa có đủ điều kiện để thực hiện các nội dung của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn đối với doanh nghiệp, ít được tiếp xúc với các mô hình sản xuất sạch hơn nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương.

Giải pháp phát triển trong thời gian tới

Nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trong thời gian tới cơ quan thường trực cần tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định cụ thể, chi tiết về chính sách áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đồng thời thuận lợi trong công tác quản lý Nhà nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại địa phương.

 Bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ trong Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn tại địa phương. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và hiểu biết sâu về sản xuất sạch hơn cho các cán bộ quản lý Nhà nước và lãnh đạo các doanh nghiệp tại địa phương. Hỗ trợ các địa phương thực hiện các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

UBND tỉnh quan tâm, xem xét bố trí nguồn kinh phí để đẩy mạnh việc triển khai hoạt động áp dụng sản xuất sạch hơn tại địa phương theo quan điểm, mục tiêu, nội dung của Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn của tỉnh theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND, ngày 23/11/2011.

Kế hoạch triển khai Chiến lược năm 2016 của tỉnh vẫn tiếp tục ưu tiên các hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức về lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp; tập trung vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn. Danh mục đề xuất nhiệm vụ và nội dung thuyết minh, dự toán kinh phí kèm theo Công văn số 539/SCT-KC ngày 27/4/2015 của Sở Công Thương.

Việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược là rất cần thiết đã giúp các doanh nghiệp bước đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất sạch hơn và đã từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong thời kỳ CNH-HĐH.

Tác giả: Phạm Thị Hạnh

Nguồn tin: Phòng TKNL&SXSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

HCM
TRA CCU VB
lcih
ecom
DANG KY DE AN
maill cv
vb

TM

Hội nghị: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2023

lượt xem: 171 | lượt tải:0

3116/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH: V/v Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 170 | lượt tải:30

566/KHPH-SCT-UBND

Kế hoạch phối hợp Tổ chức phiên chợ hàng Việt về sùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 29/11/2023

lượt xem: 283 | lượt tải:26

1588/SCT-KC

Tham gia giới thiệu, trưng bày, tư vấn dịch vụ tại Phiên chợ hàng Việt về vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 281 | lượt tải:27

1589/SCT-KC

Tham gia giới thiệu, trưng bày và bán hàng hóa tại Phiên chợ hàng Việt về vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 290 | lượt tải:27
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay19,058
  • Tháng hiện tại383,916
  • Tổng lượt truy cập6,070,818
Bộ CT
CCNDP
TINH BIN HPHUOC
SO CT
GỬI BAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây