.
Tìm kiếm nâng cao
STT Số Trích yếu Thời gian ban hành
1 19-2016/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

19/05/2016 Tải về
2 30/2015/TT-BCT

Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

16/09/2015 Tải về
3 77/2015/NĐ-CP

Về kế hoạch đầu tư công ngắn hạn và hằng năm

10/09/2015 Tải về
4 59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

18/06/2015 Tải về
5 07/2015/CT-UBND

Về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

22/06/2015 Tải về
6 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

12/05/2015 Tải về
7 37/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

22/04/2015 Tải về
8 10/2015/TT-BCT

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

29/05/2015 Tải về
9 32/2015/ND-CP

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

25/03/2015 Tải về
10 10/2013/TT-BXD

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

25/07/2013 Tải về
11 09/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

10/07/2014 Tải về
12 1588/SCT-QLĐN

V/v triển khai thực hiện Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương

20/11/2014 Tải về
13 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

26/06/2014 Tải về
14 50/2014/QH13

Luật xây dựng

01/01/2015 Tải về
15 4054/BKHĐT-QLĐT

V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

27/06/2015 Tải về
16 43/2013/QH13

Luật đấu thầu

16/12/2013 Tải về
17 15/2015/NĐ-CP

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/02/2015 Tải về
18 01/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

14/02/2015 Tải về
19 13/2013/TT-BXD

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

15/08/2013 Tải về
20 15/2013/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng xây dựng công trình

06/02/2013 Tải về
21 49/2014/QH13

Luật đầu tư công

03/07/2014 Tải về
22 33/2014-TT-BCT

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

10/10/2014 Tải về
23 19/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016

12/03/2015 Tải về

Danh mục văn bản

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 884
  • Tổng lượt truy cập: 3646048