.
Tìm kiếm nâng cao
STT Số Trích yếu Thời gian ban hành
1 11-2017-qd-ttg

Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

11/04/2017 Tải về
2 3238/BCT-CNNg

V/v đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

26/04/2016 Tải về
3 456 /QĐ-UBND

Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016 - 2020.

07/03/2016 Tải về
4 10/2015/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

21/07/2015 Tải về
5 973/QĐ-UBND

Điều chỉnh chi tiết nội dung đề án "Sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

22/05/2015 Tải về
6 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT

Quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ôtô con loại từ 07 chỗ trở xuống

24/09/2014 Tải về
7 1559/QĐ-BCT

Về việc công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình

13/03/2013 Tải về
8 51/QĐ-TTg

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

12/09/2011 Tải về
9 1393/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

25/09/2012 Tải về
10 68/2011/QĐ-TTg

Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị danh mục tiết kiệm năng lượng được tranh bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

12/12/2011 Tải về
11 403/QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

20/03/2014 Tải về
12 4135/QĐ-BCT

Về việc phê duyệt các Đề án thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

21/06/2013 Tải về
13 50/2010/QH12

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

17/06/2010 Tải về
14 134/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

17/10/2013 Tải về
15 462/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả địa phương năm 2015

10/03/2015 Tải về
16 1427/QĐ-TTg

Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

02/10/2012 Tải về
17 2618/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2015

23/11/2011 Tải về
18 1724/QĐ-UBND

Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015

19/06/2009 Tải về
19 26/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015

23/12/2014 Tải về
20 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015

28/11/2014 Tải về
21 07/2012/TT-BCT

Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

04/04/2012 Tải về

Danh mục văn bản

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1020
  • Tổng lượt truy cập: 3646184