.

V/v triển khai quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thứ năm - 15/07/2021 10:07
Thực hiện quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
UBND tỉnh Bình Phước ban hành công văn số 2313/UBND-KGVX ngày 12/7/2021, tiếp theo công văn số 2182/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh, về việc triển khai quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của  Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cụ thể. 

Định kỳ hằng tháng, các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 22 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.

Click vào xem toàn văn công văn số 2313/UBND-KGVX

Đồng thời trong ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu cụ thể như:

- Hỗ trợ người flao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bị giảm thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Việc hỗ trợ đảm bảo "đúng đủ, kịp thời", không bỏ sót đối tượng; thực hiện công khai,minh bạch, không để lợi dụng, trực lợi chính sách.

-  Người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều được cung cấp thông tin, hướng dẫn về các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Click vào xem toàn văn kế hoạch số 239/KH-UBND

Hoàng Anh
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2948
  • Tổng lượt truy cập: 4165892