.

Thông tư số 23⁄2018⁄TT-BCT quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành công thương

Thứ hai - 24/12/2018 14:44
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 23⁄2018⁄TT-BCT quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành công thương (Thông tư số 23⁄2018⁄TT-BCT).

Thông tư gồm 03 Chương với 14 Điều và 13 Biểu mẫu quy định chi tiết về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Công Thương quản lý. Thông tư số 23/2018/TT-BCT với những điểm mới như sau:

- Quy định nhóm các nhiệm vụ bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

- Đơn giản hóa thủ tục đăng ký nhiệm vụ, chi tiết hoạt động quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường kèm theo các biểu mẫu tương ứng.

- Bỏ quy định đến hết ngày 31 tháng 12 còn dư kinh phí thì chuyển sang năm sau tại Thông tư số 36/2011/TT-BCT để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước, “đến hết ngày 31 tháng 12 còn dư kinh phí dự toán thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường chưa sử dụng hoặc tạm ứng kinh phí chưa đủ điều kiện quyết toán thì kinh phí này sẽ bị hủy bỏ”.

- Quy định việc điều chỉnh, thay đổi đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với các đơn vị thực hiện (trường hợp điều chỉnh không ảnh hưởng và có ảnh hưởng tới nội dung đã được phê duyệt trong QĐ giao nhiệm vụ)

- Biểu mẫu báo cáo quyết toán kinh phí để các đơn vị thực hiện (báo cáo vào giữa kỳ và cuối kỳ) phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Thông tư số 23/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông tư số 36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương.

Click vào xem toàn văn và biểu mẫu 


Hoàng Anh
Nguồn tin:www.atmt.gov.vn
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 1798
  • Tổng lượt truy cập: 4077031