Vì lý do kỹ thuật website tạm ngưng hoạt động. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban Giám đốc
1 Vũ Duy Khiên Giám đốc 0271 6518999
2 Nguyễn Thanh Tường Phó Giám đốc 0271 6271666
3 Nguyễn Thị Sáu Phó Giám đốc 0271 6273408
Phòng Hành chính Tổng hợp
1 Nguyễn Thị Ngọc Trưởng phòng 0271 6500868
2 Phan Thị Hạnh Viên chức
3 Nguyễn Thị Hà Viên chức
4 Nguyễn Kiều Trang Viên chức
5 Hoàng Văn Hà Lái Xe
6 Nguyễn Văn Phương Bảo vệ 0975 745 641
Phòng Tư vấn
1 Huỳnh Hùng Trưởng Phòng 0271 6502506
2 Nguyễn Văn Hoài Phó phòng
3 Vũ Trường Thanh Viên chức
4 Vũ Đặng Thiên Chương Viên chức
5 Nguyễn Đức Hiếu Viên chức
Phòng Tiết kiệm năng lượng - Sản xuất sạch hơn
1 Nguyễn Văn Khánh Trưởng Phòng 0271 6282768
2 Nguyễn Dương Tín Viên chức
3 Phạm Thị Hạnh Nhân viên
4 Đinh Thị Hà Viên chức
5 Nguyễn Hoàng Anh Viên chức 0972512349
Phòng Nghiệp vụ Khuyến công
1 Nguyễn Đức Trọng Trưởng Phòng 0271 2210474
2 Đỗ Viết Giang Phó Phòng
3 Dương Xuân Tới Nhân viên
4 Trần Khánh Duy Nhân viên

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 742
  • Tổng lượt truy cập: 1304182