.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban Giám đốc
1 Vũ Duy Khiên Giám đốc 0271 6518999
2 Nguyễn Thanh Tường Phó Giám đốc 0271 6271666
3 Nguyễn Thị Sáu Phó Giám đốc 0271 6273408
Phòng Hành chính Tổng hợp
1 Nguyễn Thị Ngọc Trưởng phòng 0271 6500868
2 Phan Thị Hạnh Viên chức
3 Nguyễn Thị Hà Viên chức
4 Nguyễn Kiều Trang Viên chức
5 Hoàng Văn Hà Lái Xe
6 Nguyễn Văn Phương Bảo vệ 0975 745 641
Phòng Tư vấn
1 Huỳnh Hùng Trưởng Phòng 0271 6502506
2 Nguyễn Văn Hoài Phó phòng
3 Vũ Trường Thanh Viên chức
4 Vũ Đặng Thiên Chương Viên chức
5 Nguyễn Đức Hiếu Viên chức
Phòng Tiết kiệm năng lượng - Sản xuất sạch hơn
1 Nguyễn Văn Khánh Trưởng Phòng 0271 6282768
2 Nguyễn Dương Tín Viên chức
3 Phạm Thị Hạnh Nhân viên
4 Đinh Thị Hà Viên chức
5 Nguyễn Hoàng Anh Viên chức 0972512349
Phòng Nghiệp vụ Khuyến công
1 Nguyễn Đức Trọng Trưởng Phòng 0271 2210474
2 Đỗ Viết Giang Phó Phòng
3 Dương Xuân Tới Nhân viên
4 Trần Khánh Duy Nhân viên

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 686
  • Tổng lượt truy cập: 1625356