Công văn số 112/TTKC-NV ngày 10/4/2015 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước về việc mời tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn

Nguồn tin: Trung tâm KC&TVPTCN Bình Phước