.

Phương pháp xác định chi phí lập, thẩm định, quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

Thứ tư - 14/10/2015 10:16
Ngày 16/9/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BCT về việc quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ.

Theo đó, Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Việc xác định chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác được khuyến khích áp dụng các quy định tại Thông tư.

Mức chi phí quy định trong Thông tư là mức tối đa, làm căn cứ xác định chi phí cho việc lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch. Đối với các đề án Quy hoạch đã ký kết hợp đồng trước ngày Thông tư  có hiệu lực, việc thanh toán, quyết toán chi phí lập Quy hoạch phải căn cứ theo nội dung của hợp đồng đã ký kết. Trường hợp nội dung hợp đồng có thỏa thuận được điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi định mức chi phí Quy hoạch, các bên liên quan cần xác định cụ thể khối lượng công việc chưa hoàn thành để điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư …

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/11/2015, thay thế Quyết định số 3836/2005/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá quy hoạch phát triển điện lực.
Tư vấn
- .

Thông báo

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 2195
  • Tổng lượt truy cập: 3154941