.

Thông tư mới quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Thứ hai - 09/10/2017 16:13
Ngày 31/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực:  1. Tư vấn chuyên ngành điện lực: a) Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tư vấn quy hoạch thuỷ điện, b) Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện bao gồm: Nhiệt điện (gồm cả điện sinh khối), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo khác; tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp, c) Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện bao gồm: Nhiệt điện (bao gồm cả điện sinh khối), thủy điện và các dạng năng lượng tái tạo khác; tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp; 2. Phát điện; 3. Truyền tải điện; 4. Phân phối điện; 5. Bán buôn điện; 6. Bán lẻ điện; 7. Xuất, nhập khẩu điện.

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Thông tư này gồm có 5 chương và 20 điều, quy định về các nội dung như: Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực; Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực; Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực; Trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; Thẩm quyền cấp và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực …

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2017.

Click vào xem và tải tài liệu đính kèm
 
Phạm Thị Hạnh
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 2033
  • Tổng lượt truy cập: 4188407