.

Bình phước có 31 sản phẩm/ nhóm sản phẩm được bình chọn là sản phẩm cnnt tiêu biểu năm 2016

Thứ ba - 21/06/2016 05:01
Ngày 01/4/2016, của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2016, trong đó có đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 3) năm 2016”.
Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã tổ chức rà soát các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh và vận động các cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu đăng ký tham gia. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Phước (Hội đồng bình chọn) tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 18/5/2016, trong đó đồng chí Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng bình chọn và đại diện lãnh đạo của một số sở, ban ngành có liên quan là thành viên. Đồng thời, tham mưu Hội đồng bình chọn thành lập Ban giám khảo do đồng chí Vũ Duy Khiên - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thành viên Hội đồng bình chọn làm Trưởng ban. Ban Giám khảo đã giúp Hội đồng bình chọn đánh giá, chấm điểm và bình chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2016.

Hội đồng bình chọn sản phẩm
 
Theo đó, ngày 27/5/2016, tại Sở Công Thương, Ban tổ chức sau khi kiểm tra thực tế các sản phẩm đăng ký tham gia tại gian hàng trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu, đã tổ chức chấm điểm độc lập trên cơ sở bản đăng ký và thuyết minh sản phẩm của các đơn vị tham gia theo thang điểm đã được Hội đồng bình chọn phê duyệt. Điểm chấm cho sản phẩm là kết quả trung bình của tổng số điểm các thành viên Ban Giám khảo tham gia chấm điểm cho sản phẩm dựa trên các tiêu chí: về doanh thu và đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm; về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội; về văn hóa thẩm mỹ và một số tiêu chí khác…

Kết quả có 31 sản phẩm/ nhóm sản phẩm của 31 cơ sở CNNT tham gia bình chọn đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên và được Ban Giám khảo đề nghị Hội đồng bình chọn trình UBND tỉnh công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Các sản phẩm
Ngày 08/6/2016, Hội đồng bình chọn tổ chức họp tại Sở Công Thương để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Phước năm 2016. Trong tổng số 31 sản phẩm đạt điểm trung bình từ 70 theo đề nghị của Ban giám khảo, Hội đồng bình chọn đã thống nhất bỏ phiếu bình chọn 31 sản phẩm/ nhóm sản phẩm của 31 cơ sở CNNT đạt yêu cầu và đề nghị UBND tỉnh công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2016 kèm theo kinh phí khen thưởng là 2.000.000 đồng/ sản phẩm (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 21/6/2016). Đồng thời, bình chọn ra 12 sản phẩm/ nhóm sản phẩm tiêu biểu nhất trong 31 sản phẩm/ nhóm sản phẩm để tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam do Cục Công nghiệp địa phương tổ chức.
Nguyễn Đức Trọng
P.NVKC
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 3872
  • Tổng lượt truy cập: 4216297