.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Thứ ba - 28/07/2015 23:21
Ngày 23/6/2016, Bộ lao động - Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/ND-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể và chi tiết hơn về:

1. Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm hoặc Số sản phẩm làm thêm. (Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012).

2. Tiền lương làm việc vào ban đêm = {Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% } X Số giờ làm việc vào ban đêm hoặc Số sản phẩm làm vào ban đêm.

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương} X Số giờ làm thêm vào ban đêm/Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015. Các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành.

Phòng HC-TH
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 5416
  • Tổng lượt truy cập: 3778465