.
Ông Đậu Anh Tuấn - Giám đốc dự án PCI phân tích chỉ số "Chi phí không chính thức"

Chi phí không chính thức Chỉ số thành phần nhạy cảm trong đánh giá PCI Bình Phước.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng trên cơ sở đánh giá của các doanh nghiệp. Chỉ số này phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh trong thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ đó, chính quyền tỉnh sẽ nhận biết được môi trường kinh doanh của mình hiện đang còn những yếu kém gì, cần phải khắc phục để đáp ứng yều cầu của doanh nghiệp và tỉnh trở nên cạnh tranh hơn so với các tỉnh khác.

1 2 3  Trang sau

Chi phí không chính thức Chỉ số thành phần nhạy cảm trong đánh giá PCI Bình Phước.

Ông Đậu Anh Tuấn - Giám đốc dự án PCI phân tích chỉ số "Chi phí không chính thức"

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng trên cơ sở đánh giá của các doanh nghiệp. Chỉ số này phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh trong thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ đó, chính quyền tỉnh sẽ nhận biết được môi trường kinh doanh của mình hiện đang còn những yếu kém gì, cần phải khắc phục để đáp ứng yều cầu của doanh nghiệp và tỉnh trở nên cạnh tranh hơn so với các tỉnh khác.

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 2317
  • Tổng lượt truy cập: 4188691