.

Nhìn lại kết quả 01 năm hoạt động tiết kiệm năng lượng

Năm 2017, thực hiện triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã bám sát các nội dung Chương trình và hoàn thành 06 đề án tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2017.

Lễ phát động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng  tại 02 huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng

Lễ phát động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng tại 02 huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2017.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện.

Thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016 và Công văn số 1215/UBND-KTTH ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc đính chính tên đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016, trong đó có đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh Đỗ Văn Thùy” tại ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng tại huyện Bù Đăng

Ngày 23-9 tại Nhà thiếu nhi huyện Bù Đăng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chủ trì và phối hợp với Ban Thanh niên nông thôn - công nhân, viên chức và đô thị (Tỉnh đoàn), Hội Nông dân tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước và UBND huyện Bù Đăng tổ chức lễ phát động và diễu hành tuyên truyền tiết kiệm năng lượng tại huyện.

Trung tâm Khuyến công tổ chức nghiệm thu đề án tiết kiệm năng lượng tại hộ kinh doanh Trần Thị Hồng

Ngày 30/8/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh Trần Thị Hồng” tại hộ kinh doanh Trần Thị Hồng ở ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đề án này là một trong sáu đề án tiết kiệm năng lượng địa phương được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 phê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016.

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2206
  • Tổng lượt truy cập: 4188580