.

Đầu tư và cung cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 29/06/2015 21:11
Ngày 22/5/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 1509/UBND-KTTH về việc đầu tư và cung cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển điện trong khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế, nhà đầu tư thứ cấp: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Bình Phước hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất khắc phục sóng hài để đảm bảo tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá 6,5% quy định tại Khoản 2 Điều 7 và giá trị dòng điện của sóng hài bậc cao không vượt quá 12% dòng điện phụ tải quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương; hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp làm việc với Công ty Điện lực Bình Phước để xây dựng kế hoạch đầu tư một cách hợp lý tránh lãng phí trong đầu tư, tổn thất điện năng.

Công ty Điện lực Bình Phước: Phối hợp phối hợp với các sở, ban ngành chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây và trạm biến áp theo quy hoạch. Trước mắt trong năm 2015 ưu tiên đầu tư xây dựng đường dây, trạm 110kV KCN Minh Hưng với công suất 63MVA, các lộ ra 22kV để cấp điện cho khu công nghiệp Minh Hưng III, Minh Hưng – Đồng Nơ và các khu, cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư; theo dõi phụ tải, đề xuất Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư đường dây và trạm biến áp 110kV huyện Đồng Phú.
 
Đối với nội dung lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 giao Sở Công Thương làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính có ý kiến tham mưu UBND tỉnh xem xét theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 134/TB-UBND ngày 12/5/2015.
Yêu cầu các đơn vị quá  trình thực hiện nhiệm vụ kịp thời phổ biến, hướng dẫn đến nhà đầu tư biết để thực hiện các chủ trương, chính sách, qui định của trung ương, địa phương liên quan đến khu, cum công nghiệp; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc.
Nguyễn Ngọc Chinh
- .

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 3670
  • Tổng lượt truy cập: 4216095