THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Tên cơ sở/ doanh nghiệp* Mã doanh nghiệp *
Người đại diện * Địa chỉ*
Điện thoại* Fax
Email* Ngành nghề sản xuất*
LOẠI HÌNH ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ    

Đào tạo nghề

+ Loại nghề
+ Số lượng đào tạo

Mô hình TDKT

+ Tên sản phẩm
+ Công suất
+ Tổng mức đầu tư

Hỗ trợ máy móc thiết bị

+ Tên thiết bị
+ Model xuất xứ
+ Thông số kỹ thuật

Khác

Đối tượng áp dụng* a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa. hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (Gọi tắt là các cơ sở công nghiệp nông thôn) khu vực phía Bắc

b) Các cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn

c) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công