.
  Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước
 
Trung tâm Khuyến công Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2006. Ngày 29/10/2008, UBND tỉnh Bình Phước ban hành  quyết định  số 2348/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Khuyến công thành Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước. Ngày 28/7/2011, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Công Thương. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước của Sở về hoạt động Khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (kể cả các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước có bộ máy tổ chức hiện nay bao gồm: Ban Giám đốc và 03 nhóm chuyên môn nghiệp vụ: Nhóm Hành chính - tổng hợp; Nhóm nghiệp vụ Khuyến công; Nhóm Tiết kiệm năng lượng & Tư vấn, với tổng số 17 biên chế, cùng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm lâu năm, năng động, nhiệt tình, đoàn kết có trình độ, năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ giao. 

- Trụ sở: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước
- Địa chỉ: 818 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại : 0271 6 500 868 - Fax: 0271 6 250 569
- Email       :  
- Website   :  khuyencongbinhphuoc.gov.vn

 
            HÌNH ẢNH TẬP THỂ CỦA TRUNG TÂM

   


            SƠ Đ
Ồ TỔ CHỨC
 

 
 

Liên kết website

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 3127
  • Tổng lượt truy cập: 4166071